www.derodespurters.be

Wielertoeristen uit Sint Agatha Rode en buurgemeenten

Om alles in goede banen te leiden hebben we een paar regels

   

10 Geboden 

   

1

Ik ken en   respecteer de verkeerswetgeving. Want de verkeerswetgeving garandeert het   veilig beoefenen van onze hobby en verzekert een goede verstandhouding met de   medeweggebruikers (auto’s, andere fietsers, voetgangers e.d.). Zonder het   toepassen van klare regels is er enkel chaos en daar hebben we als   wielertoerist en dus zwakke weggebruiker enkel bij te verliezen.

2

M’n   snelheid pas ik aan de omstandigheden aan. En die omstandigheden variëren   nogal eens. Een drukke weg of een dijk vol wandelaars zijn niet de plaatsen   om eens voluit te gaan; op een stille landweg kan dat wel. En naast de aard   van de weg of de weersomstandigheden, moeten we ons vaak ook op onze   ploegmaats richten: wie al eens met een minder getalenteerde fietser op weg   is, houdt uiteraard ook met hen rekening, want wie ‘over z’n toeren gaat’ is   minder alert en creëert daardoor meer risico voor zichzelf en anderen.

3

Ik   draag steeds een fietshelm. In groep, maar ook wie alleen fietst. Alle   veiligheid begint bij jezelf. Een ongeval zit in een klein hoekje en het zou   jammer zijn om een leven lang te moeten boeten voor iets wat perfect   vermijdbaar was geweest. Bovendien zijn moderne fietshelmen perfect   instelbaar, zeer licht en modieus zodat er geen enkele objectieve reden   is om ze niet te gebruiken.

4

Mijn   fiets zal ik goed onderhouden. De fiets, dat is onze buddy. Hij staat niet   alleen garant voor vele uren fietsplezier maar tevens voor onze veiligheid en   die van anderen –doch enkel indien hij goed onderhouden is natuurlijk.

5

Ik   respecteer het milieu en zorg niet voor afval of lawaai. Gemeenten en   bosbeheerders treden steeds strenger op, doch waar men het parcours   achterlaat zoals men het aangetroffen heeft, is men ook later steeds welkom.

6

Mede-weggebruikers   zijn vrienden, geen concurrenten. We moeten allen samen de openbare weg   delen, en dat is vaak niet eenvoudig. Maar alles begint met het respecteren   van de andere weggebruikers. Ook en vooral voor voetgangers –de enige   weggebruikers die nog ‘zwakker’ zijn dan fietsers- zijn we extra attent.

7

Fietsen   doe ik in kleine groepjes. Grote groepen zijn sowieso minder leuk en het   nerveuze rijden in peloton brengt extra risico’s met zich mee. Bovendien   wekken kleine groepjes minder wrevel op bij andere weggebruikers.

8

Onnodige   risico’s neem ik niet. Het is het niet waard. Want we wensen ook morgen en   later nog met plezier te kunnen fietsen.

9

Ik   fiets alleen waar en wanneer het geoorloofd is. Men beoefent z’n hobby enkel   indien het wettelijk toegestaan is en men er welkom is. Dat geldt zowel voor   de plaats waar men fietst als het tijdstip waarop dat gebeurt.

10

Ik   onthoud me volstrekt van enige vorm van doping. Want sportiviteit en   gezondheid moeten belangrijker zijn dan het persoonlijke ego. En zeg nu zelf:   je moet al een grote loser zijn om voor je hobby naar doping te grijpen..


 

Enkele richtlijnen en afspraken1.

Per groep zijn een of meerdere  wegkapiteins aangesteld. Dit zijn a priori niet de voorijders. De voorrijders   kunnen afwisselen, de wegkapiteins bepalen het tempo rekening houdend met de groep. Probeer steeds het programma te volgen, indien men hier wil van   afwijken overlegt de wegkapitein hierover met de overige fietsers. De   voorrijders verwittigen tijdig de overige rijders bij obstakels,   richtingsveranderingen, tegenliggers en gevaarlijke punten.

 


 


 


 


 


 


 


2. 

We vertrekken steeds op de parking aan de kerk in Sint-Agatha-Rode. Probeer steeds  op tijd te zijn zodat de persoon die de inschrijvingen doet zich ook nog kan klaarmaken. Iedere groep vertrekt op het aangegeven uur. Klokslag kerk +   1 minuut geldt als referentie. Iedere Groep komt ook in groep toe. Vermijd   zeker koersen wanneer men van Waver noord door Ottenburg komt.

3.

Bij pech wacht de hele groep tot het   euvel hersteld is.

4.

De wegkapiteins leggen de snelheid op:

 

gemiddelde snelheid groep A: tussen 29 en 32 kpm/uur

 

gemiddelde snelheid groep B: tussen 25 en 29 kpm/uur

 

gemiddelde snelheid groep C:    Wie doet wat hij kan is een eerlijk man

5.

Ieder lid kan   zelf bepalen in welke group hij/zij vertrekt. Dus niet eenmaal gekozen blijft   gekozen.

6.

Papieren voor de verzekering zijn te   bekomen bij het bestuur,

7. 

Het dragen van de valhelm is verplicht   bij de Rode Spurters